Rok 2019 je za námi. Byl super. Přinesl mnoho pozitivních i negativních zážitků, emocí, rozhodnutí. Přinesl růst.

Jedním z mých menších projektů bylo neustálé měření půstů a zaznamenávání sportovních aktivit. Jsem zastáncem toho, že co je „na papíře“, to se lépe vyhodnocuje, ověřuje, reviduje.

Tak tady to je, den po dni 🙂 (Pokračování textu…)